نرم افزار جامع التفاسیر نور 3

(دیدگاه 3 کاربر)

55,000 تومان

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و …

نوع نرم‌افزار: دانشنامه

موضوعات: قرآن و علوم قرآن

تعداد کتاب‌ها: 532

سیستم عامل: ویندوز

جامع التفاسیر نور
نرم افزار جامع التفاسیر نور 3

55,000 تومان

مشاوره میخوای؟
×