نرم افزار پژوهیار 2 (نرم افزار استناددهی و سازمان دهی منابع پژوهشی)

34,000 تومان

جموعه ‌سازی، سازمان ‌دهی، استناددهی و تنظیم کتابنامه به صورت ماشینی، قابلیت نصب و استفاده مستقل از مرورگر و …

نوع نرم‌افزار:

موضوعات: کاربردی

سیستم عامل: ویندوز

نرم افزار پژوهیار نور
نرم افزار پژوهیار 2 (نرم افزار استناددهی و سازمان دهی منابع پژوهشی)

34,000 تومان

مشاوره میخوای؟
×